portfolio > Pink Bathrobe Series

Pink Bathrobe, Pink Ribbon
Pink Bathrobe, Pink Ribbon
Oil on linen
16" x 20"
2002